Mieszkańcy odkryli działa z samolotu amerykańskiego i niemieckie karabiny maszynowe

Mieszkańcy Wróblewa koło Kostrzyna podczas remontu ogrodzenia na swojej posesji odkryli działa z samolotu amerykańskiego i karabiny maszynowe, które były używane jako uzbrojenie obronne na stanowiskach strzeleckich niemieckich bombowców i samolotów obserwacyjnych.

Fot. Urząd Miejski w Kostrzynie

O nietypowym znalezisku mówi mieszkanka Wróblewa, Elżbieta Kubarecka:

Na miejsce zostali wezwani przedstawiciele Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.

Jak przyznaje kierownik Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu, ppłk. Tomasz Ogrodniczuk znalezione eksponaty, które były zakopane najprawdopodobniej w 1947 roku, o czym świadczy wypisana data na ogrodzeniu zachowały się w doskonałym stanie:

Eksponaty przechodzą obecnie renowację, a za kilka tygodni będzie można oglądać je w Muzeum Broni Pancernej, które znajduje się na lotnisku Ławica.

Udało się również ustalić, że na przyległym do posesji polu we Wróblewie znajdowało się tzw. cmentarzysko uszkodzonych samolotów, które funkcjonowało po II wojnie światowej.