Wybierają sołtysów

W gminie Kostrzyn odbywają się wybory sołeckie, a to za sprawą utworzenia trzech nowych jednostek pomocniczych.

O szczegółach mówi burmistrz gminy Kostrzyn, Szymon Matysek:

W wyniku podziału powstały 3 nowe: Buszkówiec, Ługowiny i Sokolniki, a tym samym liczba sołectw w gminie Kostrzyn zwiększyła się do 24. Okazuje się, że w wyniku zmian wszystkie sołectwa, również te pomniejszone zyskały.

Dodajmy, że utworzenie nowych sołectw zostało poprzedzone konsultacjami społecznymi, podczas których mieszkańcy mogli sami zdecydować czy są podziałem dotychczasowych sołectw i utworzeniu nowych jednostek.

RADIO WIELKOPOLSKA - NIEZALEŻNA, NIESIECIOWA, PRYWATNA STACJA RADIOWA
Radio Wielkopolska