106 mln zł na drogi, 86 mln zł na oświatę – absolutorium dla starosty

W ubiegłym roku wydatki powiatu poznańskiego wyniosły 400 milionów złotych. Podczas ostatniej sesji radni udzielili wotum zaufania i absolutorium staroście Janowi Grabkowskiemu.

Fot. Powiat Poznański

Za udzieleniem staroście absolutorium było 22 radnych, 7 radnych (głównie z PiS) wstrzymało się od głosu.

Najwięcej wydatków – ponad 106 mln zł przeznaczono na inwestycje drogowe.

W zeszłym roku zakończono też pierwszy etap remontu mostu w Biedrusku, a także „akcję nakładki”, w ramach której wyremontowanych zostało 18 km dróg powiatowych.

Sporo funduszy pochłonęła oświata.

Powiat poznański przeznaczył ponad 31 mln zł na budowę nowoczesnego bloku operacyjnego szpitala w Puszczykowie. Udało się również przeprowadzić akcję szczepień przeciwko HPV i grypie – łącznie zaszczepionych zostało blisko 4,2 tysiąca osób.

W ubiegłorocznym budżecie powiatu poznańskiego znalazły się również środki na ekologię. Ponad milion złotych wydano na likwidację tzw. kopciuchów. Nadal realizowany jest też program likwidacji azbestu.

Skomentuj wiadomość