Powiat poznański pomoże młodym Białorusinom

Podpisano umowę z Politechniką Poznańską na wypłatę pieniędzy dla najzdolniejszych studentów. Jak mówi wicestarosta poznański, Tomasz Łubiński na ten cel powiat zabezpieczył 108 tysięcy złotych, a pozostałą część – łącznie ok. pół miliona złotych przekaże jeszcze miasto Poznań i wielkopolski urząd marszałkowski.

Fot. Powiat Poznański

Stypendia otrzyma w sumie 12 studentów z Białorusi, którzy będą otrzymywać pomoc finansową w wysokości 1 tys. zł przez 9 miesięcy roku akademickiego – od października do czerwca

Inicjatywa zrodziła się pod koniec ubiegłego roku po wydarzeniach na Białorusi. Wspólnie z marszałkiem, prezydentem miasta Poznania zastanawialiśmy się jak wesprzeć studentów białoruskich. Postanowiliśmy, że uczelnie dostaną wsparcie, a stypendia podzielą pomiędzy studentami – wyjaśnia Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański.

Stypendia otrzymają białoruscy studenci kształcący się na Politechnice Poznańskiej.

Przy naszym kierunkowym kształceniu ponadpodstawowym w powiecie fakt, że, podpisujemy umowę z uczelnią techniczną, jako pierwszą, jest czymś naturalnymprzyznaje wicestarosta Tomasz Łubiński.

Polacy też korzystali ze wsparcia, gdy granice naszego kraju nie były otwarte. Jestem pewien, że teraz beneficjenci będą dobrymi ambasadorami uczelni – dodaje Teofil Jesioniowski, rektor Politechniki Poznańskiej.

Nie wykluczone, że podobny program będzie w przyszłości realizowany we współpracy z innymi uczelniami.