Jaka przyszłość czeka samorządy?

Obchodzimy 30-lecie samorządu terytorialnego. A jaka przyszłość czeka nasze małe ojczyzny? Czy zagrożeniem może być decentralizacja i przerzucanie odpowiedzialności za wiele podstawowych dla państwa dziedzin życia na miasta i gminy?

Fot. Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska

Na te pytania odpowiada burmistrz Pobiedzisk, Ireneusz Antkowiak.

Zdaniem burmistrza Pobiedzisk gminy powinny otrzymywać większe środki z budżetu państwa, zwłaszcza jeśli chodzi o subwencję oświatową.

Z kolei według burmistrza gminy Kostrzyn, Szymona Matyska obecnie zagrożeniem są mniejsze wpływy z tytułu podatku PIT i CIT od przedsiębiorstw w związku z epidemią koronawirusa i kryzysem gospodarczym.

W Wielkopolsce są 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, z czego 19 miejskich, 94 miejsko-wiejskich i 113 wiejskich, w których w sumie mieszka blisko 3 i pół miliona mieszkańców, co stanowi 9% ludności Polski.

Skomentuj wiadomość

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®