#bibliotekachallenge – zbierają na książki popularnonaukowe

Uczniowie klasy 7h kostrzyńskiej „jedynki”, wspólnie z rodzicami i wychowawcami postanowili zorganizować akcję „#bibliotekachallenge”, której celem jest uzbieranie środków na zakup książek popularnonaukowych, specjalistycznych i słowników.

Fot. mat.org.

O szczegółach mówi Barbara Polińska, bibliotekarka i nauczycielka historii, wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kostrzynie:

Celem akcji jest zebranie jak największej kwoty na zakup niezbędnych książek popularnonaukowych, słowników, literatury pięknej, a organizatorom nie chodzi o przekazywanie dużych środków finansowych, lecz symbolicznej złotówki.

Datki na zakup książek specjalistycznych i popularnonaukowych można wpłacać na konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Kostrzynie
(71 9075 0009 0001 2553 0016 6333 w tytule przelewu należy wpisać BIBLIOTEKA). Tak więc po raz kolejny potwierdza się przysłowie „grosz do grosza, a będzie kokosza”.

RADIO WIELKOPOLSKA - NIEZALEŻNA, NIESIECIOWA, PRYWATNA STACJA RADIOWA
Radio Wielkopolska