Kostrzyn: Blisko 20 mln zł na inwestycje

Blisko 20 mln zł przeznaczy w tym roku gmina Kostrzyn na realizację ponad 80 inwestycji.

Fot. Janusz Ludwiczak

Jak mówił podczas ostatniej sesji burmistrz, Szymon Matysek znaczną część środków pochłonie oświata:

Jedną z najważniejszych zadań ma być dokończenie budowy dróg dojazdowych do tunelu, który powstał pod linią kolejową z Poznania do Warszawy. Inwestycja ta ma ułatwić dojazd z południowych osiedli i innej części gminy do centrum miasta.

W planach jest również budowa sygnalizacji świetlnej w Trzeku czy budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Kostrzyna do Gwiazdowa i Tarnowa. Rozpoczną się również prace projektowe związane z budową świetlicy wiejskiej w Czerlejnie oraz rozbudową szkoły podstawowej w Siekierkach.

RADIO WIELKOPOLSKA - NIEZALEŻNA, NIESIECIOWA, PRYWATNA STACJA RADIOWA
Radio Wielkopolska