Kostrzyn: Blisko 30 mln zł na inwestycje – zakończy się budowa tunelu

Rozpoczęcie budowy świetlicy wiejskiej w Czerlejnie oraz zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej w Gułtowach wraz ze ścieżką pieszo-rowerową, modernizacja 14 ulic w Kostrzynie czy budowa kanalizacji w Siekierkach – to plany inwestycyjne tegorocznego budżetu, który w przedostatnim dniu 2021 roku uchwaliła Rada Miejska Gminy Kostrzyn.

Fot. Urząd Miejski w Kostrzynie

Jak podkreśla burmistrz Szymon Matysek najważniejszą inwestycją będzie zakończenie budowy tunelu.

Dochody gminy Kostrzyn w 2022 roku wyniosą nieco ponad 91 milionów złotych, a deficyt budżetu w kwocie 22 mln 627 tys. zł ma zostać częściowo sfinansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwocie ponad 4 mln zł oraz przychodów z obligacji komunalnych w wysokości blisko 11 mln zł.

Jak dodaje burmistrz Szymon Matysek od tego roku gmina Kostrzyn będzie realizować zupełnie nowe zadanie.

Za uchwaleniem budżetu było 10 radnych, 1 radna wstrzymała się od głosu, pozostałych 4 było nieobecnych.

RADIO WIELKOPOLSKA - NIEZALEŻNA, NIESIECIOWA, PRYWATNA STACJA RADIOWA
Radio Wielkopolska