„Rozpoczęliśmy realizację najważniejszej inwestycji w dziejach” – burmistrz Kostrzyna z absolutorium

Podczas czwartkowej sesji kostrzyńscy radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania i absolutorium burmistrzowi Szymonowi Matyskowi za realizację ubiegłorocznego budżetu. Jak podkreśla gospodarz gminy Kostrzyn jedną z najważniejszych inwestycji jest budowa tunelu pod linią kolejową Poznań-Warszawa, który ma poprawić komunikację z centrum miasta na osiedla zlokalizowane po południowej stronie Kostrzyna.

Fot. Urząd Miejski w Kostrzynie

– Rozpoczęliśmy realizację najważniejszej inwestycji w dziejach naszego miasta, czyli budowę tunelu pod linią kolejową, który ma polepszyć komunikację nie tylko w Kostrzynie, ale znacznej części południowej strony gminy – mówił podczas sesji Szymon Matysek, burmistrz gminy Kostrzyn.

Zdaniem burmistrza Szymona Matyska wzrasta liczba mieszkańców gminy.

– Coraz więcej osób się melduje, co dla nas jest ważne, bo to wpływa na budżet naszej gminy. W ubiegłym roku mieliśmy 18 031 zameldowanych mieszkańców – zaznacza burmistrz Szymon Matysek.

Za udzieleniem absolutorium burmistrzowi było wszystkich 15 radnych.

RADIO WIELKOPOLSKA - NIEZALEŻNA, NIESIECIOWA, PRYWATNA STACJA RADIOWA
Radio Wielkopolska