Upamiętnili generała Prądzyńskiego

Był generałem dywizji Wojska Królestwa Polskiego, wodzem naczelnym powstania listopadowego. Uznawany za jednego z najwybitniejszych polskich strategów pierwszej połowy XIX wieku. Dzięki niemu powstał Kanał Augustowski. W środę przypadła 230. rocznica urodzin generała Ignacego Prądzyńskiego.

Fot. Janusz Ludwiczak

Mówi burmistrz gminy Kostrzyn, Szymon Matysek:

Pod tablicą pamiątkową w Sannikach niedaleko Kostrzyna, gdzie urodził się generał Ignacy Prądzyński złożone zostały pamiątkowe kwiaty. W uroczystości wzięli również przedstawiciele Augustowa. Mówi prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kanał Augustowski, Bogdan Dyjuk:

Ale jak podkreśla regionalista, Kazimierz Matysek generał Ignacy Prądzyński związany jest też z samą gminą Kostrzyn i okolicami:

Niestety nie zachował się zabytkowy dworek w Sannikach, w którym część swojego życia spędził generał Ignacy Prądzyński. Został on rozebrany pod koniec lat 90., gdyż popadał w ruinę.

A więcej ciekawostek o tym wybitnym Wielkopolaninie można do końca sierpnia odkryć podczas specjalnej wystawy, którą można oglądać na piętrze Biblioteki Publicznej przy ul. Poznańskiej w Kostrzynie.

RADIO WIELKOPOLSKA - NIEZALEŻNA, NIESIECIOWA, PRYWATNA STACJA RADIOWA
Radio Wielkopolska