W Kostrzynie powstaje Międzypokoleniowe Centrum Inicjatyw Lokalnych

W budynku dawnej szkoły zawodowej przy ul. Szymańskiego w centrum Kostrzyna powstaje Międzypokoleniowe Centrum Inicjatyw Lokalnych.

Fot. Janusz Ludwiczak

Jak podkreśla burmistrz gminy Kostrzyn, Szymon Matysek obiekt ten ma służyć mieszkańcom w każdym wieku:

Budynek przy ul. Szymańskiego w Kostrzynie powstał w latach 1837-1839. Funkcjonowała w nim Szkoła Wiejska, do której uczęszczało blisko 100 przyszłych rolników. W ostatnim czasie, do 2007 roku mieściła się tutaj filia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Swarzędzu. Od tego czasu budynek stał pusty i niszczał:

Na realizację projektu gmina Kostrzyn pozyskała 800 tysięcy złotych w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostałe 150 tys. zł pochodzi ze środków gminy.

RADIO WIELKOPOLSKA - NIEZALEŻNA, NIESIECIOWA, PRYWATNA STACJA RADIOWA
Radio Wielkopolska