Powiatowa Hala Sportowa w Pile prawie gotowa

Zakończyła się budowa Powiatowej Hali Sportowej przy ulicy Pola w Pile. Teraz trwa odbiór techniczny obiektu.

Fot. Powiat Pilski

Hala jest już wyposażona. Wokół niej powstały drogi dojazdowe, parkingi, zamontowano również oświetlenie zewnętrzne.

Hala przede wszystkim będzie służyć uczniom Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego. Mówi jego dyrektor, Grzegorz Witkowski.

Do tej pory uczniowie Liceum Sportowego trenowali w hali sportowej przy ulicy Bydgoskiej, natomiast uczennice w hali Zespołu Szkół Gastronomicznych.

Wkrótce wszyscy przeniosą się do swojej hali. Skorzystają z niej również uczniowie I LO i pozostałych szkół prowadzonych przez Powiat Pilski oraz mieszkańcy Piły.

Hala kosztowała ponad 15 mln zł. Z tego 6 mln zł Powiat Pilski pozyskał z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, ponieważ obiekt został wpisany do „Rządowego programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu”.

RADIO WIELKOPOLSKA - NIEZALEŻNA, NIESIECIOWA, PRYWATNA STACJA RADIOWA
Radio Wielkopolska