Wielkopolska świętuje dzisiaj 103 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Główne rocznicowe uroczystości z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy trwają w Poznaniu, ale w wielu miejscach obchody rozpoczęły się już w niedzielę.

Fot. Izba Pamięci Historii Ziemi Budzyńskiej

Tak było m.in. w Budzyniu, gdzie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Erhardt i Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego zorganizowały historyczną rekonstrukcję.

Relacjonuje Hanna Danielewicz, prezes Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Budzyniu i kustosz Izby Historii Ziemi Budzyńskiej.

Swoją relację Hanna Danielewicz przekazała nam z samochodu, którym w gronie członków Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego zmierzała do Częstochowy na Jasną Górę.

Również w Chodzieży obchody rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego rozpoczęły się w niedzielę pod obeliskiem upamiętniającym Bitwę Chodzieską. Z kolei dzisiaj w Chodzieży odbyła się uroczysta msza w intencji Ojczyzny i Powstańców Wielkopolskich oraz złożenie kwiatów pod Pomnikiem “Wdzięczności za Wolność”. Chodzież będzie jeszcze świętować rocznicę Bitwy Chodzieskiej 6 stycznia.

Natomiast w Margoninie przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich we wtorek o 16.00 odbędzie się widowisko muzyczno-patriotyczne “Naród silny pamięcią o przodkach”. W programie m.in. koncert pieśni patriotycznych oraz inscenizacja przejęcia przez powstańców wielkopolskich mostu na Noteci.