Nadawca

Nadawcą programu Radio Wielkopolska jest spółka K2 WIN Sp. z o.o. 

Witryna internetowa nadawcy: www.radiowielkopolska.pl

Nadawcą zarządza zarząd w składzie: Karolina Kozioł – Prezes Zarządu

Adres siedziby nadawcy:  ul. Poligonowa 6, Bolechowo, 62-005 Owińska

Dane kontaktowe: ul. Poligonowa 6, Bolechowo, 62-005 Owińska, biuro@radiowielkopolska.pl, www.radiowielkopolska.pl

Wspólnikami spółki są: Leszek Kozioł, Karolina Kozioł, Agnieszka Wacławek 

Beneficjentami rzeczywistymi są: Leszek Kozioł

Usługi medialne świadczone przez nadawcę: 

Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczpospolitej Polskiej. Organem właściwym w sprawach dotyczących radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®