Czerwonak zachęca do noszenia odblasków

“Gmina Czerwonak nosi odblaski” – to hasło akcji mającej na celu poprawienie bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i motocyklistów.

Fot. Urząd Gminy Czerwonak

O szczegółach mówi kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy Czerwonak, Danuta Nowakowska:

Akcja “Gmina Czerwonak nosi odblaski” ma na celu uświadomienie, że noszenie odblasków jest konieczne i ma na celu poprawienie bezpieczeństwa zarówno pieszych jak i rowerzystów czy motocyklistów.

Ponadto w najbliższy piątek, 15 października w godzinach od 16:30 do 18:00 na parkingu przy Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach, naprzeciwko Targowiska będzie można otrzymać m.in. kamizelki odblaskowe.

Podobną akcję organizuje Powiat Poznański. W ramach kampanii “Chcę być widoczny, chcę być bezpieczny” ponad 6 tysięcy uczniów klas pierwszych szkół podstawowych otrzyma również kamizelki odblaskowe.

A dodajmy, że zgodnie z prawem o ruchu drogowym piesi, a także rowerzyści i użytkownicy skuterów czy motocykli zobowiązani są do używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu po zmierzchu na drodze poza obszarem zabudowanym. Za brak odblasków grozi mandat  w wysokości od 20 do 500 złotych.