OSP Promnice w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

Ochotnicza Straż Pożarna w Promnicach została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Fot. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

A co to oznacza dla jednostki? Wyjaśnia prezes strażaków ochotników z Promnic, druh Grzegorz Godawa.

Jednostka należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) musi spełniać szereg wymagań. OSP musi posiadać zarówno odpowiednie wyposażenie sprzętowe, określoną liczbę wyszkolonych druhów, skuteczne systemy łączności powiadamiania i alarmowania, jak również pozostawać w gotowości do podejmowania działań ratowniczych.

W OSP Promnice, która działa nieprzerwanie od 1837 roku służy 40 strażaków, którzy służbę pełnią w czasie wolnym od pracy zawodowej.

Do KSRG przystąpiła również jednostka OSP Krzesiny w Poznaniu.

Obecnie w obszarze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Poznaniu działa 68 jednostek OSP, z czego już 30 z nich działa w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego (KSRG).

RADIO WIELKOPOLSKA - NIEZALEŻNA, NIESIECIOWA, PRYWATNA STACJA RADIOWA
Radio Wielkopolska