Strażnicy złapali “truciciela” – spalał stare meble

Strażnicy gminni z Czerwonaka przyłapali mieszkańca, który w piecu spalał stare meble. O tym, że w domowym palenisku spalane były śmieci i niedozwolone materiały potwierdziły wyniki badań próbek popiołu.

Fot. “SmogSTOP”

O szczegółach mówi komendant Straży Gminnej w Czerwonaku, Przemysław Eszner:

Dlatego zostały przeprowadzone ekspertyzy popiołu z domowych palenisk.

Z próbki odpadu paleniskowego wyodrębniono gwoździe i zszywki, a wyniki badań popiołu wykazały zawartość tytanu, cynku i chloru.

Za spalanie niedozwolonych substancji strażnicy przyznali mandat w wysokości 500 złotych. Sprawca jednak nie przyznał się do winy, dlatego skierowany został więc wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego, który mieszkańcowi gminy Czerwonak może wymierzyć karę grzywny nawet do 5 tysięcy złotych.