Murowana Goślina gotowa pomóc Ukraińcom

Pomoc uchodźcom z Ukrainy zaoferowała gmina Murowana Goślina.

Fot. Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

Jak mówi pełniący obowiązki burmistrza, Radosław Szpot remiza OSP w Boduszewie została wyznaczona jako miejsce potencjalnego pobytu dla obywateli Ukrainy:

Władze gminy zadeklarowały gotowość do współpracy z Wojewodą marszałkiem i starostą w celu pomocy ukraińskim uchodźcom:

Ponadto planowana jest zbiórka krwi dla osób poszkodowanych w konflikcie zbrojnym.

Jak dodaje p.o. burmistrza, Radosław Szpot gmina Murowana Goślina jest przygotowana oraz zmobilizowana do niesienia pomocy w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

RADIO WIELKOPOLSKA - NIEZALEŻNA, NIESIECIOWA, PRYWATNA STACJA RADIOWA
Radio Wielkopolska