Oborniki: Do Warty wpłynęło ponad 30 mln litrów ścieków

Ponad 30 milionów litrów nieprawidłowo oczyszczonych ścieków wpłynęło do Warty w wyniku dwóch awarii w Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Obornikach, do której doszło w połowie maja. Wyniki kontroli wykazały 60-krotne przekroczenie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń.

Fot. JRG Oborniki

Okazało się, że doszło do dwóch awarii. Pierwszy wyciek ścieków miał miejsce z kolektora, który pochodził z oczyszczalni. Druga awaria została stwierdzona na miejscu, wiązała się z tym, że wypływał nadmierny osad zanieczyszczając rzekę Wartę – powiedział Leszek Kurek, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Inspektorzy wielkopolskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska skierowali wniosek do sądu o ukaranie osoby odpowiedzialnej za wykroczenie oraz złożyli zawiadomienie do prokuratury.

19 maja strażacy z Obornik otrzymali zgłozenie o wycieku nieczystości do rzeki Warty przy oczyszczalni
Fot. JRG Oborniki