Oborniki: Nowy sprzęt komputerowy dla dzieci byłych pracowników PGR’ów

Ponad 200 dzieci z rodzin byłych pracowników PGR w gminie Oborniki otrzyma za darmo komputery. To efekt naboru wniosków o granty na zakup sprzętu, który organizuje Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Dodatkowo każda rodzina, która złożyła wniosek i spełniła odpowiednie warunki będzie miała zapewniony dostęp do Internetu – mówi sekretarz Gminy Oborniki Krzysztof Nowacki

Beneficjentami projektu są uczniowie szkół podstawowych i średnich. Aby ubiegać się o przyznanie sprzętu komputerowego należało spełnić trzy warunki: zamieszkiwać gminę w której funkcjonowało niegdyś PPGR, mieć rodziców lub dziadków pracujących w pgr-ach oraz nie można było być beneficjentem podobnej akcji w ubiegłym roku szkolnym.

Projekt „Granty PPGR” finansowany jest z Funduszy Europejskich, a nabór wniosków trwa do 5 listopada. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie gov.pl w zakładce Centrum Projektów Polska Cyfrowa.