Kaczory miastem? To możliwe!

Wszystko wskazuje na to, że Kaczory zostaną miastem – wojewoda wielkopolski pozytywnie ocenił wniosek rady gminy, dotyczący nadania statusu miasta.

Fot. Wikipedia

Miejscowość spełnia wszystkie konieczne warunki potrzebne do uzyskania praw miejskich. We wsi mieszka powyżej 2 tysięcy mieszkańców. Nie brakuje odpowiedniej infrastruktury – dróg, wodociągów, czy kanalizacji. Kaczory mają również wyraźnie wydzielone centrum.

Zdaniem lokalnych radnych prawa miejskie podniosą rangę gminy Kaczory. Status miasta daje też większe możliwości wykorzystania środków unijnych. W tej sprawie przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami — blisko 70% ankietowanych pozytywnie ocenia starania Kaczor o prawa miejskie.

Pierwsze zapiski na temat Kaczor sięgają 1513 roku – nazwa miejscowości związana jest z właścicielami pobliskiego Morzewa, którzy między innymi polowali na kaczki.

Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów, Kaczory mają otrzymać prawa miejskie 1 stycznia przyszłego roku – w sumie na mapie Polski pojawi się 10 nowych miast.