Absolutorium dla burmistrza Swarzędza

Podczas wtorkowej sesji swarzędzcy radni udzielili absolutorium i wotum zaufania burmistrzowi Marianowi Szkudlarkowi. W ubiegłym roku wydatki gminy Swarzędz ukształtowały się na poziomie nieco ponad 326 mln zł, najwięcej z nich – 37% pochłonęła oświata. Na realizację 67 inwestycji przeznaczono 49,5 mln zł.

Fot. Maciej Woliński/Urząd Miasta i Gminy Swarzędz

Jak mówiła podczas sesji skarbnik gminy Swarzędz, Karolina Dziekan w ubiegłym roku z powodu pandemii spadły wpływy z tytułu podatku PIT od osób fizycznych i CIT od firm. Mniejsze wpływy do budżetu były spowodowane także wprowadzeniem “zerowego” PIT-u dla osób do 26. roku życia i obniżeniem stawki podatku z 18 do 17%.

Po długiej debacie odbyło się głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi Swarzędza wotum zaufania, za którym było 19 radnych, a 2 wstrzymało się. Po zaprezentowaniu sprawozdania z wykonania budżetu swarzędzcy radni jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu burmistrzowi Marianowi Szkudlarkowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Burmistrz podziękował również radnym, sołtysom, urzędnikom i wszystkim swoim współpracownikom za pomoc, życzliwość i wysiłek wkładany w sprawne funkcjonowanie samorządu dla dobra mieszkańców.

Skomentuj wiadomość