Swarzędz będzie miał strategię

Swarzędz będzie miał nową strategię, która określi cele i kierunku rozwoju gminy do 2030 roku. Do końca listopada mieszkańcy mogą przesyłać swoje opinie, uwagi i sugestie.