W Swarzędzu jest bezpiecznie?

Podczas ostatniej sesji rady miejskiej komendanci Straży Pożarnej, Komisariatu Policji i Straży Miejskiej przedstawili raport o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w największej gminie powiatu poznańskiego, bo liczącej już ponad 50 tysięcy mieszkańców.

Fot. Urząd Miasta i Gminy Swarzędz

Jak poinformował komendant gminny Ochrony Przeciwpożarowej w Swarzędzu, Sławomir Kaźmierczak w ubiegłym roku na terenie miasta i gminy Swarzędz strażacy interweniowali aż 605 razy. Druhowie z jednostek OSP w Swarzędzu i Kobylnicy uczestniczyli w akacjach w sumie 1486 godzin.

Swarzędzcy policjanci zatrzymali na gorącym uczynku 196 sprawców, o 56 więcej niż rok wcześniej. Wśród zatrzymanych było 79 nietrzeźwych kierujących. Wylicza komendant Komisariatu Policji w Swarzędzu, Eugeniusz Sierański:

Prawo i porządek to nasze hobby – przyznaje swarzędzka straż miejska, która w ubiegłym roku podjęła 2253 interwencji, z czego najwięcej z nich dotyczyło ochrony środowiska, spalania śmieci i gospodarki odpadami. Mówi komendant Straży Miejskiej w Swarzędzu, Piotr Kubczak:

W wyniku działań kontrolnych swarzędzcy strażnicy stwierdzili 6 przypadków pozbywania się nieczystości płynnych w sposób niezgodny z przepisami, w jednej sytuacji nieczystości były wypompowywane do gruntu.  Pół tysiąca interwencji dotyczyło zwierząt – od dzików, po przez lisy, drapieżne ptaki i węże. Straż Miejska ustalała i ukarała 30 sprawców dzikich wysypisk. Z terenu gminy Swarzędz usunięto 60 wraków – to największa liczba porzuconych pojazdów usuniętych z dróg  historii swarzędzkiej Straży Miejskiej.

Skomentuj wiadomość