Trzcianeckie place zabaw wzbogaciły Eko-Tablice

Na placach zabaw w Trzciance pojawiły się Eko-Tablice – ich głównym zadaniem jest zwiększenie zainteresowania ochroną środowiska.

Fot. Urząd Miejski Trzcianki

Nowe instalacje będę również pełnić inne funkcje. O szczegółach mówi kierownik Referatu Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Trzciance, Anna Kasperek.

Dodajmy, że na Eko-Tablicach znajdziemy informacje związane z ociepleniem klimatu, oszczędzaniem wody i chronionymi gatunkami zwierząt. Poruszona jest również tematyka właściwej segregacji odpadów oraz ich rozkładu.

Warto wspomnieć, że cały czas można uzyskać dofinasowanie na realizację działań związanych z edukacją ekologiczną. Mogą to być książki, aplikacje, gry, a nawet audycje radiowe i telewizyjne. O dodatkowe fundusze mogą wnioskować przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz inne instytucje.

Dokumenty należy złożyć do 31 stycznia do godziny 15:00. Szczegółowych informacji w tej sprawie udzielają pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.