Trzcianeckie Sarenki – ruszył nabór wniosków

Urząd Miejski Trzcianki rozpoczął przyjmowanie wniosków o przyznanie Trzcianeckich Sarenek. Każdy może zgłosić swojego kandydata do nagrody – wystarczy wypełnić specjalny formularz – przede wszystkim należy uzasadnić, dlaczego dana osoba powinna zostać wyróżniona.

Fot. Urząd Miejski Trzcianki

Nagrodę otrzymuje się za wybitny wkład w rozwój i promocję gminy Trzcianka. Decyzję o jej przyznaniu podejmuje burmistrz Trzcianki wraz ze specjalną kapitułą. Zasiadają w niej dyrektorzy instytucji kultury, czy przewodniczący urzędowych komisji. Co roku przyznawane są maksymalnie 3 popularne Sarenki.

Wnioski z nazwiskami kandydatów można składać do końca stycznia. Nagrody zostaną wręczone 3 marca podczas uroczystości z okazji nadania Trzciance praw miejskich.

Przypomnijmy, że w poprzednim roku wyróżniono Edwarda Aktanarowicza – sportowca i trenera podnoszenia ciężarów, Wiktora Franczyszyna – dokumentalistę oraz współtwórcę lokalnej telewizji kablowej i Bogdana Ratajczaka – popularyzatora muzyki jazzowej, klasycznej.