2 mln zł dla pszczelarzy

W Światowym Dniu Pszczoły, ogłoszonym przez Organizację Narodów Zjednoczonych Samorząd Województwa Wielkopolskiego przygotował prezent dla wielkopolskich pszczelarzy – podpisana została umowa na zakup pokarmów pszczelich niezbędnych do przetrwania pni pszczelich w okresach bezpożytkowych. Wartość dofinansowania to 2 mln zł.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Samorząd Województwa Wielkopolskiego już po raz czwarty wspiera wielkopolskich pszczelarzy. W tym roku w ramach programu Urząd Marszałkowski dofinansuje zakup pokarmów pszczelich niezbędnych do przetrwania pni pszczelich w okresach bezpożytkowych. Przyczyni się do poprawy zdrowotności oraz produktywności rodzin pszczelich, a także pozwoli zapewnić należyte zabezpieczenie pokarmowe w ponad 130 tysiącach uli, znajdujących się na terenie Wielkpolski.

Człowiek w dużym stopniu wywiera wpływ na populacje pszczół, przez swoją agresywną gospodarkę i zmniejsza ich populację. Samorząd Województwa Wielkopolskiego od kilku lat wspiera pszczelarstwo oraz pszczelarzy, którzy opiekują się pszczołami. Pszczoły odgrywają ważna rolę w zapylaniu wielu roślin dlatego dostrzegajmy ważną rolę pszczół w istnieniu ekosystemów oraz pracę dla rozwoju gospodarki i ludzkości. Społeczeństwo musi być świadome i dlatego starajmy się stwarzać jak najlepsze warunki egzystencji pszczół tworząc liczne łąki kwietne i ogrody im przyjazne – mówi Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

Wsparcie sektora pszczelarskiego realizowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w tym roku zmienia kierunek działania. 2 mln zł z budżetu Województwa pozwolą wspomóc pszczelarzy w przygotowaniach do zimowania swoich pasiek. Pokarmy pszczele spełniające odpowiednie normy i badania ułatwią przetrwanie wielu rodzin pszczelich powodując zmniejszenie start powstających w wyniku zimowania tych pracowitych owadówdodaje wicemarszałek Krzysztof Grabowski.

Stosowana umowa na realizację zadania została podpisana pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Regionalnym Związkiem Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży, reprezentującym także związki pszczelarskie z Konina, Kalisza, Leszna i Poznania. W ramach realizacji zadania i założeń programu zakupione zostaną ciasta, pasty cukrowe stosowane w dokarmianiu rodzin pszczelich produkowanych pod nadzorem weterynaryjnym posiadające stosowne certyfikaty do stosowania dla gatunku pszczoła miodna wraz z możliwością dystrybucji wśród wszystkich pszczelarzy na terenie Wielopolski.

Dotychczas Samorząd Województwa Wielkopolskiego wspierał sektor pszczelarski funkcjonujący na terenie województwa po przez dofinansowanie zakupu węzy pszczelej.

W ciągu trzech lat trwania programu zakupiono i rozdystrybuowano ponad  130 tys. kilogramów plastrów węzy o wartości 6 mln zł. Z pomocy skorzystało ponad 4600 wielkopolskich pszczelarzy i wymienione zostało 100% węzy w wielkopolskich ulach.

Wsparcie wielkopolskiego pszczelarstwa realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego z znaczącym stopniu przyczyniło się do poprawy stanu pasiek. Wielkopolscy pszczelarze, którym udało wymienić całą swoją węzę na nową spełniającą normy jakości i weterynaryjne zauważają poprawę zdrowotności utrzymywanych pasiekzaznacza Walenty Pawłowski, prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży.

Ponadto w tym czasie w regionie udało się zasadzić kilkadziesiąt tysięcy drzew miododajnych. W ciągu czterech lat na  realizację zadania przeznaczono blisko 5 mln zł. Program ten cieszy się stałym zainteresowaniem, a przeznaczone środki na ten cel są w całości wykorzystywane.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Skomentuj wiadomość