910,6 mln zł na inwestycje w Wielkopolsce

Ponad 910,5 miliona złotych na inwestycje chce przeznaczyć w przyszłym roku urząd marszałkowski. Marszałek województwa wielkopolskiego przedstawił projekt budżetu na przyszły rok.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Dochody w przyszłorocznym budżecie zaplanowano na poziomie 1,95 mld zł, a wydatki rzędu 2,07 mld zł. O szczegółach mówi marszałek województwa wielkopolskiego, Marek Woźniak:

Na budowę dróg zostanie przeznaczonych ponad 399 mln zł. Wśród najważniejszych inwestycji znajdują się budowy obwodnic Wronek, Rogoźna i Gostynia, budowa mostu przez Rzekę Wartę w rejonie Rogalinka czy budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 260 z krajową “15” w Gnieźnie.

Na zadania związane z ochroną zdrowia zaplanowano blisko 291 mln zł. W ramach tych środków zakończona zostanie budowa szpitala pediatrycznego Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Ponadto prowadzone będą dalej prace związane z rozbudową Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Rozbudowane zostaną również obiekty Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Z wydatków bieżących 230 mln zł będzie przeznaczonych na organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, 100 mln zł pochłonie bieżące utrzymanie dróg i mostów. Dotacje podmiotowe dla 21 marszałkowskich instytucji kultury wyniosą ponad 131 mln zł.

Teraz z projektem budżetu zapoznają się radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.