Boże Ciało – dziś wierni manifestują swoją wiarę

W czwartek przypada święto Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, czyli Boże Ciało. Ze względu na ograniczenia sanitarne w niektórych parafiach procesje przejdą tylko wokół kościoła.

Fot. Janusz Ludwiczak

– Poza Poznaniem istnieje możliwość zorganizowania procesji poza terenem kościelnym po uprzednim uzyskaniu zgody i zabezpieczenia odpowiednich służb, w tym policji, straży miejskiej oraz zarządcy dróg. W parafiach miasta Poznania – ze względów organizacyjnych – procesje Eucharystyczne w dzień Bożego Ciała odbywają się – jak każdego roku – w godzinach popołudniowych, ale tylko na terenie kościelnym z możliwością zbudowania czterech ołtarzy – informuje Biskup Szymon Stułkowski, wikariusz generalny Archidiecezji Poznańskiej.

Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa obchodzona jest w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego. Po raz pierwszy uroczystość obchodzona była w Leodium (Liège) w 1246 r., a w 1317 ustanowiona jako święto dla całego Kościoła zachodniego. W Polsce zostało wprowadzone przez biskupa Nankiera na synodzie w Krakowie w 1320 r. W późnym średniowieczu i renesansie największym sanktuarium kultu w Polsce był kościół poznański kościół Bożego Ciała. W Kościele unickim święto zostało wprowadzone na synodzie zamojskim w 1720 r.

Wierni manifestują w tym dniu wiarę w Boga oraz wspominają ostatnią wieczerzę oraz przeistoczenie chleba i wina. Zewnętrzną formę święta stanowią procesje prowadzone do czterech ołtarzy. Procesyjnie przenoszona jest monstrancja z Najświętszym Sakramentem. Na zakończenie udzielane jest uroczyste błogosławieństwo sakramentalne.

Skomentuj wiadomość