Cudzoziemcy mogą występować o nadanie PESEL do celów podatkowych

Urzędy gminy mogą już nadawać numery PESEL obcokrajowcom do celów podatkowych.

Fot. Pixabay

A jakie są tego korzyści? O tym Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Wielkopolsce:

Nowe rozwiązanie pozwoli również na wygenerowanie rocznego zeznania podatkowego oraz umożliwi skorzystanie z ulg i odliczeń, a także otrzymanie zwrotu nadpłaty podatku.

Zmiany pozwolą również pracodawcom na wywiązanie się z obowiązku podatkowego wskazywania identyfikatora swojego pracownika – cudzoziemca.