Jest porozumienie Volkswagena ze związkowcami ws. płac i czasu pracy

Jeden z największych pracodawców w Wielkopolsce zawarł porozumienie ze związkowcami z Organizacji Międzyzakładowej NSZZ “Solidarność”.

Czego dotyczy zawarte porozumienie? O tym rzecznik prasowy Volkswagen Poznań, Patrycja Kasprzyk:

Porozumienie obejmuje działania na lata 2022-2023:

Ponadto utrzymano zapis o poziomie zatrudnienia 8,5 tysiąca pracowników do stycznia 2024 roku.