Renta dla ucznia

Uczniowie, którzy otrzymują rentę rodzinną, muszą najpóźniej do końca września powiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o kontynuowaniu lub zaprzestaniu nauki.

Fot. Shutterstock

Jak przypomina rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce, Marlena Nowicka zaświadczenie o kontynuowaniu nauki uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni złożyć najpóźniej do 30 września. Natomiast studenci mają na to czas do końca października.

Podobnie, jeśli uprawniony do renty uczeń lub student przestanie się uczyć, musi niezwłocznie zawiadomić o tym ZUS. Jeśli tego nie zrobi będzie musiał zwrócić nienależnie wypłacane świadczenia.

Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia przez nie 16 roku życia, a w przypadku dalszego kształcenia nie dłużej niż do 25. roku życia, chyba, że urodziny te przypadają w trakcie ostatniego roku studiów – wówczas świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego.