ZUS nie będzie pytał sąsiadów i kontrolował bilingów osób na L4

Przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie będą odwiedzali sąsiadów osób przebywających na zwolnieniu lekarskim, ani nie będą występować do operatora sieci komórkowej czy ani banku o informacje na temat klientów.

Fot. Pixabay

O szczegółach mówi rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce, Marlena Nowicka:

Od 1 stycznia Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie uprawniony do pozyskiwania danych i informacji w zakresie niezbędnym do ustalenia prawa do zasiłku, jego wysokości, podstawy wymiaru oraz do jego wypłat, zarówno od ubezpieczonych jak i płatników składek.

Jak dodaje Marlena Nowicka z wielkopolskiego ZUS nowe przepisy mają przyczynić się do pozyskiwania od płatników składek i ubezpieczonych danych koniecznych do przyznania prawa i wypłaty świadczenia.

ZUS będzie mógł pozyskać informacje, czy pracownik wykorzystując zwolnienie lekarskie w jednej firmie, nie pracował w tym samym czasie u drugiego pracodawcy.

Dodajmy, że w roku ubiegłym ZUS miał wątpliwości wobec 55 tysięcy osób, a zwolnienia zakwestionował na kwotę ponad 15 mln zł.
W ubiegłym roku Polacy spędzili 35 mln dni, lecząc choroby układu oddechowego, 30 mln dni na leczeniu zatruć i urazów, a 27 mln dni nie chodzili do pracy z powodu zaburzeń psychicznych.