Agro temat: pomoc dla hodowców drobiu, świń i bydła

30 września rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Zarządzenie ryzykiem”. Program skierowany jest do tych rolników, którzy ubezpieczają zwierzęta gospodarskie – o tym w materiale „Agro temat” przygotowanym we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Fot. Pixabay

Kto może ubiegać się o dofinansowanie? Jakie środki można uzyskać? – wyjaśnia Halina Szymańska, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

„Agro temat” – 22 września 2022:

RADIO WIELKOPOLSKA - NIEZALEŻNA, NIESIECIOWA, PRYWATNA STACJA RADIOWA
Radio Wielkopolska