Agro temat: premie dla młodych rolników

336 mln zł dotacji dla młodych rolników przyzna Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – o tym w materiale „Agro temat” przygotowanym we współpracy z ARiMR.

Fot. Pixabay

Do końca maja młodzi rolnicy mogli ubiegać się o dotacje na realizację projektów. W sumie wpłynęło ponad 2,2 tys. wniosków na kwotę 336 mln zł. Na jakie wsparcie mogą liczyć młodzi rolnicy? – wyjaśnia Paweł Wojcieszak, rzecznik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

„Agro temat” – 8 września 2022:

RADIO WIELKOPOLSKA - NIEZALEŻNA, NIESIECIOWA, PRYWATNA STACJA RADIOWA
Radio Wielkopolska