Fundusz sołecki – „najlepsza inicjatywa”

Nasze „małe ojczyzny”, czyli sołectwa dzięki środkom z funduszu sołeckiego realizują projekty, dzięki którym otoczenie staje się piękniejsze i bardziej przyjazne mieszkańcom. Samorząd województwa wielkopolskiego ogłosił konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”.

Fot. Pixabay

O szczegółach mówi wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Krzysztof Grabowski:

Etap wojewódzki konkursu kierowany jest do wszystkich sołectw z terenu Wielkopolski, które w latach 2010-2021 realizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny.

Na laureatów czekają nagrody finansowe dla I miejsca – 7 tys. zł, II miejsca – 5 tys. zł, za III miejsca – 3 tys. zł. Ponadto laureat I miejsca w konkursie zostanie zgłoszony do V ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

Sołectwa mogą zgłaszać się do 24 stycznia, a więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz telefonicznie bądź osobiście w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Skomentuj wiadomość

Szukamy dziennikarza - reportera
Szukamy dziennikarza - reportera