Karta Seniora również w Czarnkowie

Adresatami są osoby, które ukończyły 60. rok życia i zamieszkują na terenie Czarnkowa.

Fot. Pixabay

Celem Czarnkowskiej Karty Seniora jest poprawa jakości życia osób starszych poprzez zwiększenie dostępności do usług w sferze sportu, rekreacji i kultury. Czarnkowscy seniorzy będą mogli skorzystać między innymi: z bezpłatnego wstępu do Muzeum Ziemi Czarnkowskiej, jak i wielu zniżek na bilety do kina, siłownię, czy wejścia na basen.

Przewidziano też ulgi, rabaty i upusty oferowane przez przedsiębiorców, instytucje i inne podmioty, które przystąpią do programu.

RADIO WIELKOPOLSKA - NIEZALEŻNA, NIESIECIOWA, PRYWATNA STACJA RADIOWA
Radio Wielkopolska