Czerwonak: Na inwestycje przeznaczono 28 mln zł

20% budżetu stanowią wydatki inwestycyjne – mówił podczas ostatniej sesji rady gminy wójt Czerwonaka, Marcin Wojtkowiak, który otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Fot. eSesja

Dochody gminy Czerwonak wyniosły blisko 179,5 mln zł, a wydatki wykonano w kwocie 170 mln 813 tys. zł, najwięcej środków przeznaczono na oświatę i pomoc społeczną:

Na inwestycje przeznaczono blisko 28 milionów złotych. Wśród zrealizowanych inwestycji znalazły się również remont Gminnego Ośrodka Kultury Sokół czy przystąpienie do rozbudowy cmentarza komunalnego oraz projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Mielnie:

Za udzieleniem wotum zaufania i absolutorium było 15 radnych, a czterech wstrzymało się od głosu. Przeciw był jedynie radny Jacek Sommerfeld.

RADIO WIELKOPOLSKA - NIEZALEŻNA, NIESIECIOWA, PRYWATNA STACJA RADIOWA
Radio Wielkopolska