Powstanie „Węzeł Koziegłowy”

Na granicy Poznania i Czerwonaka powstanie Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy „Koziegłowy”. W ramach inwestycji przy planowanej stacji kolei obwodowej powstanie parking i pętla autobusowa. Podczas wtorkowej sesji Rada Miasta Poznania jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przekazania gminie Czerwonak opracowania dokumentacji projektowej dla działek leżących na terenie miasta Poznania.

Wiz. PKP Polskie Linie Kolejowe

Jak zaznacza zastępca dyrektora Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Poznania, Krzysztof Wawron decyzja ta była niezbędna, gdyż gminy nie mogą realizować inwestycji samodzielnie, gdy nie jest ona w całości prowadzona na terenie danego samorządu:

W ramach planowanego porozumienia międzygminnego Miasto Poznań przekaże Gminie Czerwonak realizację zadania na terenach miasta.

„Węzeł Koziegłowy” ma powstać najpóźniej w przyszłym roku w ramach projektu „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej Miasta Poznania z miejskim transportem zbiorowym”. Inwestycja będzie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Wiz. PKP Polskie Linie Kolejowe
RADIO WIELKOPOLSKA - NIEZALEŻNA, NIESIECIOWA, PRYWATNA STACJA RADIOWA
Radio Wielkopolska