Uważajmy na Barszcz Sosnowskiego

Pojawiła się znów niebezpieczna roślina Barszcz Sosnowskiego, która jest silnie toksyczna groźna dla naszego zdrowia i życia. Kontakt z nią powoduje zapalenie skóry, powstanie pęcherzy, rany, które się nie goją i długo nie zanikające blizny.

Fot. Wikipedia

– Roślina ta jest bardzo niebezpieczna. Oparzenia spowodowane przez Barszcz Sosnowskiego są trudne do wyleczenia i często pozostawiają ślady, które mogą towarzyszyć przez całe życie. Dlatego nie należy lekceważyć tej rośliny, a informacje o miejscach jej występowania bezwzględnie nam zgłaszać – powiedział Andrzej Cierzyński, komendant Straży Gminnej w Czerwonaku.

Oprócz poparzeń skórnych, związki chemiczne zawarte w soku barszczu Sosnowskiego mogą wywoływać również: podrażnienia dróg oddechowych, nudności, wymioty, bóle głowy czy zapalenie spojówek.

W gminie Czerwonak największe skupiska Barszczu Sosnowskiego znajdują się na przy rowie melioracyjnym ciągnącym się wzdłuż ulicy Szkolnej w Czerwonaku oraz w Koziegłowach na os. Karolin przy górce saneczkowej.

– Gmina ma podpisaną umowę z firmą, która zajmuje się usuwaniem tej szkodliwej rośliny. Po otrzymaniu zgłoszenia my podjeżdżamy, wydzielamy miejsce, gdzie występuje ta roślina, wygradzamy taśmą ostrzegawczą i tablicami informacyjnymi. Później jest ona bezwzględnie usuwana – wyjaśnia kom. Andrzej Cierzyński.

Dlatego mieszkańcy gminy Czerwonak powinni zgłaszać przypadki napotkania niebezpiecznej rośliny bezpośrednio do strażników lub do Urzędu Gminy pod numerem telefonu: 61 65 44 266 lub mailowo na adres: malgorzata.szymczak@czerwonak.pl.

RADIO WIELKOPOLSKA - NIEZALEŻNA, NIESIECIOWA, PRYWATNA STACJA RADIOWA
Radio Wielkopolska