Z odblaskiem bezpieczniej

„Gmina Czerwonak nosi odblaski” – to hasło akcji mającej na celu poprawienie bezpieczeństwa i uświadomienie mieszkańcom, że noszenie odblasków jest konieczne zarówno pieszych jak i rowerzystów czy motocyklistów.

Fot. Urząd Gminy Czerwonak

Mówi kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy Czerwonak, Danuta Nowakowska:

W najbliższy piątek, 25 listopada między 17:00 i 18:30 przy ulicy Leśnej w Czerwonaku będzie można otrzymać odblaski i inne elementy mające na celu poprawienie bezpieczeństwa.

A dodajmy, że zgodnie z prawem o ruchu drogowym piesi, a także rowerzyści i użytkownicy skuterów czy motocykli zobowiązani są do używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu po zmierzchu na drodze poza obszarem zabudowanym. Za brak odblasków grozi mandat w wysokości od 20 do nawet pół tysiąc złotych.

Fot. Urząd Gminy Czerwonak
RADIO WIELKOPOLSKA - NIEZALEŻNA, NIESIECIOWA, PRYWATNA STACJA RADIOWA
Radio Wielkopolska