Piła ustanowiła nieoficjalny rekord Polski

W Pile w ciągu 12 godzin ponad 230 osób oddało 101 litrów krwi. To nieoficjalny rekord Polski.

Fot. Powiat Pilski

Akcja odbyła się w pięciu punktach na terenie Piły. Uczestniczyli w niej również mieszkańcy okolicznych miejscowości. Mówi starosta pilski Eligiusz Komarowski:

Punkty poboru krwi funkcjonowały w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Pile przy alei Wojska Polskiego, w dwóch krwiobusach oraz w halach sportowych: powiatowej przy Pola i Akademii Nauk Stosowanych. Zebrana krew została przekazana do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.

Starosta Eligiusz Komarowski zwraca też udział na duży, aktywny udział młodych osób, które oddawały krew:

Organizatorami zbiórki krwi byli: Starostwo Powiatowe w Pile, Oddział Rejonowy PCK, Akademia Nauk Stosowanych w Pile, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, Ministerstwo Zdrowia i Grupa American Heart of Poland.

W akcję włączyli się: Wojskowe Centrum Rekrutacji w Pile, Szkoła Policji, Komendy Powiatowe Policji i Państwowa Straż Pożarna, 122. Batalion Lekkiej Piechoty w Dolaszewie należący do 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Pile i przedsiębiorcy z regionu pilskiego.

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®