Liczba mieszkańców gminy Swarzędz przekroczyła 52 tysiące. Burmistrz z absolutorium

Podczas wtorkowej sesji absolutoryjnej burmistrz Marian Szkudlarek przedstawił raport o stanie gminy.

Fot. Maciej Woliński / Urząd Miasta i Gminy Swarzędz

Znacząco zwiększa się liczba mieszkańców w sołectwach – szczególnie w Zalasewie, Kruszewni, Rabowicach, Paczkowie i Gruszczynie. O 10 % spadła jednak ilość mieszkańców w samym mieście Swarzędzu, który jeszcze kilka lat temu był na 6. miejscu pod względem liczby mieszkańców w Wielkopolsce. Jak wylicza burmistrz, Marian Szkudlarek w tej chwili Swarzędz liczy 28 035 mieszkańców (a do tej pory było to 31 tys.):

W ubiegłym roku wydatki gminy Swarzędz wyniosły ponad 326 milionów złotych, z czego aż ⅓ budżetu pochłonęła oświata:

A to zdaniem burmistrza, Mariana Szkudlarka oznacza znacznie mniej realizowanych inwestycji.

W dalszej części sesji swarzędzcy radni udzielili burmistrzowi wotum zaufania za ubiegły rok. Za było tylko 12 radnych, 3 wstrzymało się od głosu, a 4 było przeciw, w tym radny Wojciech Kmieciak z Koalicji Obywatelskiej:

Po dłuższej dyskusji radnych odbyło się głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi Swarzędza absolutorium, czyli pozytywnej oceny za realizację budżetu. Za było 17 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.

Szukamy dziennikarza - reportera
Szukamy dziennikarza - reportera