Murowana Goślina: Park Miejski zostanie zrewitalizowany

Gmina Murowana Goślina pozyskała z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu 1,3 mln zł na rewitalizację Parku Miejskiego.
Fot. UMiG Murowana Goślina

Na czym będzie polegać inwestycja? Wyjaśnia burmistrz miasta i gminy Murowana Goślina, Justyna Radomska:

Inwestycja obejmować będzie również rekompozycję układu przestrzennego goślińskiego Parku Miejskiego. Ponadto wybudowane zostaną schody zewnętrzne z dojściem, łączące przedszkole z parkingiem w Dolince Rakocego od strony północnej parku oraz zlikwidowana zostanie droga poprzecznie przecinająca park w części środkowej, łącząca przedszkole z ul. Mściszewską. W tym miejscu założony zostanie trawnik parkowy, co pozwoli przywrócić historyczny układ parku z przełomu XIX i XX w.

Realizacja I etap rewitalizacji zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie szacowana jest na 1 326 530,62 złotych brutto, z czego 98% tych środków pochodzi z budżetu państwa.

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®