Nie chcą, by powstała 28-hektarowa farma fotowoltaiczna

W Annowie w gminie Czerwonak jeden z inwestorów chce wybudować farmę fotowoltaiczną. Ma ona powstać na obszarze aż 28 hektarów, co nie podoba się wielu mieszkańcom.

Fot. Pixabay

Zdaniem mieszkańców inwestycja ta stoi w sprzeczności z planem ochrony Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, a także jest zagrożeniem dla już wybudowanych domów:

Podczas ostatniej sesji Rada Gminy Czerwonak podjęła stanowisko w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej w Annowie. Mówi radna i przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Czerwonak, Agnieszka Dudziak:

Dodajmy, że w Urzędzie Gminy Czerwonak toczy się postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji. Ponadto wójt gminy Czerwonak wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  o wydanie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia, załączając raport oddziaływania.

Szukamy dziennikarza - reportera
Szukamy dziennikarza - reportera