Odprowadzał ścieki do kanalizacji deszczowej

Przez nawet dwa lata mieszkaniec Swarzędza spuszczał nieczystości do kanalizacji deszczowej. Nielegalne odprowadzenie ścieków, które w konsekwencji trafiały do rowów melioracyjnych, a w następstwie do Jeziora Swarzędzkiego i dalej do Cybiny ujawnili strażnicy miejscy.

Fot. Straż Miejska w Swarzędzu

Strażnicy przy pomocy „zadymiarki” ujawnili nielegalne przyłącze kanalizacyjne z posesji mieszkańca:

Jak dodaje komendant Straży Miejskiej w Swarzędzu, Piotr Kubczak sprawa trafiła już do sądu:

Mieszkańcowi Swarzędza grozi grzywna do 10 tysięcy złotych grzywny, a nawet kara pozbawienia wolności.

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®