Pobiedziska: Burmistrz z absolutorium

124 miliony 91 tysiące 259 złotych – tyle wyniosły wydatki gminy Pobiedziska w ubiegłym roku, z czego na same inwestycje przeznaczono blisko 18 mln zł. Podczas ostatniej sesji pobiedziscy radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

Fot. Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska

Mówi burmistrz Pobiedzisk, Ireneusz Antkowiak:

Jak mówił podczas sesji absolutoryjnej burmistrz Pobiedzisk, Ireneusz Antkowiak samo stworzenie projektu obwodnicy miasta zajęło aż 2,5 roku, jednak  samorząd nie ma wpływu na opóźnienia w realizacji inwestycji:

Dodajmy, że wśród zrealizowanych inwestycji w ubiegłym roku znalazły się m.in. przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Przemysła i Dworcowej w Pobiedziskach, budowa ulicy Bocznej w Biskupicach i ulicy Wiosennej w Jerzykowie, przebudowa dróg z Promna do Góry oraz pomiędzy Podarzewem i Łagiewnikami, a także budowa kanalizacji w Pobiedziskach, Jerzykowie, Tucznie, Stęszewku i Gorzkim Polu.

Ponadto wyremontowane zostały budynki świetlic wiejskich w Głównej i Kocanowie oraz rozbudowano i doposażono place zabaw w Biskupicach, Kociałkowej Górce, Latalicach, Łagiewnikach, Podarzewie, Wagowie i Złotniczkach.

Szukamy dziennikarza - reportera
Szukamy dziennikarza - reportera