Ponad 55 mln zł na inwestycje – absolutorium dla wójta gminy Czerwonak

Ponad 26 tysięcy osób mieszka obecnie w gminie Czerwonak” – mówił podczas sesji absolutoryjnej wójt Marcin Wojtkowiak, który przedstawił raport o stanie gminy za 2022 rok.
Fot. eSesja/Urząd Gminy Czerwonak

Pod koniec 2022 roku w gminie Czerwonak mieszkało dokładnie 26 159 osób:

Na inwestycje gmina przeznaczyła ponad 55 milionów złotych, z czego aż 65,5% na zadania związane z transportem:

W ramach inwestycji udało się wybudować łącznik drogowy, który połączył ulice Zieloną i Okrężna w Czerwonaku, zaś w Bolechowie powstała ulica Leśna. Ponadto wybudowana została ulica Sucha w Czerwonaku, przebudowano skrzyżowanie ulic Na Skarpie z drogą wojewódzką nr 196 w Bolechowie oraz zrealizowano I etap ulicy Północnej w Promnicach.

Ponadto przebudowany został dworzec kolejowy w Owińskach, powstała nowa siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych oraz rozbudowa cmentarza komunalnego w Czerwonaku.

Niespodziewanym wydatkiem inwestycyjnym był remont dwóch hal sportowych:

Dodajmy, że 14 głosami za, 3 przeciw i 2 wstrzymującymi Rada Gminy Czerwonak udzieliła wójtowi wotum zaufania.

Wójt otrzymał również absolutorium  z tytułu wykonania budżetu. Za było 15 radnych, 2 przeciw, a 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®