Powiat Poznański ratuje zabytki

Ogłoszony został kolejny nabór wniosków dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich czy robót budowlanych przy zabytkach.

Sobota, kościół po remoncie, listopad 2021 r.
Fot. Powiat Poznański

O szczegółach mówi starosta poznański, Jan Grabkowski:

W ubiegłym roku Powiat Poznański przeznaczył rekordową kwotę 2,5 mln zł na ratowanie zabytków. Z przyznanych środków skorzystało wówczas 29 obiektów, takich jak kościoły m.in. w Pobiedziskach czy Długiej Goślinie, a także zabytkowe wille, parki, pałace, a nawet dawny szpital psychiatryczny dla kobiet w Owińskach  czy dworzec kolejowy w Puszczykowie:

W 2022 roku największe dofinansowanie w kwocie ćwierć miliona złotych otrzymał Zamek w Kórniku. Środki te przeznaczono na czwarty etap odnowy średniowiecznych murów.

Kolejne 200 tys. zł trafiło na osuszanie zawilgoconych murów pobiedziskiej fary. Zrewitalizowano także zabytkowy kościół drewniany w Długiej Goślinie. Środki trafiły również na remont zabytkowego pałacu w Dąbrówce, znajdującego się na terenie XVIII-wiecznego parku. Udało się również przebudować dach pawilonu pensjonarskiego dla kobiet w Owińskach.

O dofinansowanie na renowację zabytków można starać się do 7 marca. Więcej szczegółów na stronie internetowej Powiatu Poznańskiego.

RADIO WIELKOPOLSKA - NIEZALEŻNA, NIESIECIOWA, PRYWATNA STACJA RADIOWA
Radio Wielkopolska