Swarzędz: Burmistrz z absolutorium

Jesteśmy wciąż jedyną miejsko-wiejską gminą w Wielkopolsce, w której liczba mieszkańców przekroczyła 50 tysięcy osób” – mówił podczas ostatniej sesji burmistrz Swarzędza, podczas której przedstawiony został raport o stanie gminy.
Fot. Maciej Woliński / Urząd Miasta i Gminy Swarzędz

Obecnie w gminie Swarzędz mieszka ponad 50,5 tys. osób, z czego 46% stanowią mieszkańcy samego miasta Swarzędz. Mówi burmistrz, Marian Szkudlarek:

W ubiegłym roku wydatki gminy Swarzędz wyniosły ponad 423 miliony złotych, z czego na same inwestycje przeznaczono blisko 88 milionów. Najwięcej środków pochłonęła jednak oświata:

Jak wyliczał burmistrz Marian Szkudlarek wśród najważniejszych inwestycji znalazła się przebudowa ulic w rejonie swarzędzkiego Rynku, przebudowa budynku na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży czy budowa ulicy Polskiej w największym sołectwie gminy, czyli w Zalasewie.

Podczas sesji absolutoryjnej swarzędzcy radni 12 głosami za, 3 przeciw i 5 wstrzymującymi udzielili burmistrzowi wotum zaufania za ubiegły rok.

Po dłuższej dyskusji radnych odbyło się głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi Swarzędza absolutorium, czyli pozytywną ocenę za realizację budżetu. Za było 18 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.

Fot. Maciej Woliński / Urząd Miasta i Gminy Swarzędz
Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®